Про нас

Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості та любові.
 

      Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для формування ключових компетентностей перед вступом до школи.

       В основі лежить позиція педагогів              не "над", а "поряд" з кожною дитиною.

Науково-методична тема закладу: «Забезпечення якісної освіти дітей дошкільного віку шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності дошкільників перед вступом їх до школи».

Пріоритетні завдання на 2020 -2021 н.р.:

1. Продовжити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини .

2. Оптимізувати освітню роботу з формування життєвої компетентності дошкільників засобами LEGO - технології.

3.Продовжувати забезпечувати умови якісного інклюзивного виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

4. Активізувати роботу по організації та впровадженню ефективних технологій екологічної освіти дошкільників.

Завдання на літній оздоровчий період:

1. Створити умови, що забезпечують охорону життя і здоров'я дітей, попередження захворюваності і травматизму.

2. Реалізувати систему заходів, направлену на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, їх етичне виховання, розвиток допитливості і пізнавальної активності, формування культурно-гігієнічних і трудових навичок.

3. Здійснити педагогічну і санітарну освіту батьків з питань виховання оздоровлення дітей в літній період.

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!