Прийом дітей
 в дошкільний навчальний заклад здійснюється
відповідно до статті 14 Закону України «Про дошкільну освіту»,
 п 6,7,8,9,10, «Положенням про дошкільні навчальні заклади» та основних положень Статуту закладу.
Прийом дітей здійснюється завідувачем протягом календарного року (при наявності місць) на підставі:
1. Заява батьків, або особи, яка їх заміняє.
2. Свідоцтва про народження дитини (ксерокопію );

3. Медична документація :
  • довідка про стан здоров'я дитини з  висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ
  • довідка про епідеміологічне оточення ( видається не раніше ніж за три дні перед безпосереднім відвідуванням дитиною дошкільного закладу )
  • для пільгових категорій копії документів, які засвідчують дану пільгу
Дошкільний  заклад проводить прийом дітей з 3-х річного віку.  Вік визначається станом на 1 вересня навчального року. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються 
за віковими ознаками.
                      За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (90 календарних днів з 01.06 - 31.08) .      
                      При зарахуванні до ДНЗ, Пунктом 5 статті 35 Закону про дошкільну освіту передбачено, що батьки або особи які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що не перевищує 60% від вартості харчування на день.
                      Списки по зарахуванню дітей до ДНЗ (згідно віку дитини та дати постановки на облік) формуються в ДНЗ адміністрацією закладу щорічно до початку нового навчального року ( ЧЕРВЕНЬ - СЕРПЕНЬ до 01.09. поточного року).
До уваги батьків!
Зі списками на зарахування дітей, згідно віку, на новий навчальний  рік можна ознайомитися у завідувача ДНЗ.

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!